ارگ انار بنایی تاریخی در شهرستان انار

بنای تاریخی در شهرستان انار کرمان وجود دارد که قدمت آن به دوران پیش از اسلام باز می گردد. ارگ انار در کرمان که یکی از بناهای تاریخی شهرستان انار به حساب می آید، در فهرست آثار ثبتی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران قرار گرفته است.


بنای تاریخی در شهرستان انار کرمان وجود دارد که قدمت آن به دوران پیش از اسلام باز می گردد. ارگ انار در کرمان که یکی از بناهای تاریخی شهرستان انار به حساب می آید، در فهرست آثار ثبتی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران قرار گرفته است. ابن ارگ در دوره صفویه بازسازی و مجدد بازسازی شد و مورد استفاده قرار گرفت. شهر کرمان به طور کلی آثارهای باستانی متعددی دارد. با ما در سفر به شهر باستانی کرمان همراه باشید.قیده باستان شناسان این بنای تاریخی در زمان ساسانیان شکل گرفته و در دوره اسلامی ساخت آن به طور کامل تکمیل شده است. شباهت های ظاهری بین ارگ انار و ارگ بم در شهر بم کرمان وجود دارد و از همین رو مورد استفاده ی این دو ارگ هم شباهت های زیادی بهم داشته اند و در دوران های گذشته هر دو روزگاران مختلفی را گذرانده اند. البته امروزه این بنای تاریخی مورد بی توجهی های زیادی گرفته و جز چند دیواره از آن چیز دیگری باقی نمانده است.