اطلاعاتی در رابطه با کشور سنگاپور

سنگاپور، مدرن ترین کشور روز جهان


سنگاپور اول یک شهر بود که بعدا به یک کشور مستقل تبدیل شد. سنگاپور مدرن ترین کشور روز جهان است. این کشور در انتهای جنوب شبه جزیره مالای جنوب آسیا است. هنگامی که سراستمفورد (raffles) که یک کمپانی هندی درشرق کشورسنگاپور تاسیس کرد. سنگاپور پس از فروپاشی شرکت هندی به بریتانیا منتقل شد و در سال 1965 از کشور مالزی جدا و به یک دولت مستقل تبدیل شد و به یک کشور مالی و مدرن و کارآمد و چند فرهنگی تبدیل شد. در سنگاپور به چهار زبان صحبت می کنند. 1-انگلیسی 2-مالایی 3- ماندارین 4- تامیل، صحبت می کنند. ولی اکثر مردمان سنگاپور به انگلیسی صحبت می کنند. سنگاپور به چهار نژاد تقسیم می شود: چینی،مالایی، هند و متفرقه. بیشترین جمعیت سنگاپور چینی هستند به این چهار گروه CMIO و مفهوم این کلمه به عنوان مکانی است که مردمان در آنجا می توانند زندگی کنند. سنگاپور دارای مدرنترین مراکز خرید می باشد و کسایی که خرید دوست دارند حتما به این کشور سفر کنند.

بنیامین پرواز شما رو با مردمان و فرهنگ کشور مدرن سنگاپور آشنا می کند.

@title