اطلاعاتی در رابطه با کشور صربستان

صربستان، کشوری اروپایی با مردمان شاد و زیبایی های چشمگیر


صربستان یک کشور اروپایی است، مردمان صربستان از آداب و رسوم خاصی برخوردار هستند. زیبایی های چشمگیر که توریست های زیادی را به خود جلب کرده است. مردمان صربستان مردمان شادی هستند وآنها شادی هایشان را با یکدیگر به اشتراک می گذارند و این عامل باعث سرگرمی مردمان صربستان و توریست های آن کشور شده است. غذاهای صربستان مانند غذاهای بالکان، اساسا مهد گوشت است، گوشت در واقع کانون غذای سنتی صرب است. نوشیدنی مردم صربستان قهوه است که به آن عشق می ورزند. صربستان یک مکان امن برای توریست ها است، فقط در مکان های شلوغ نه در صربستان بلکه تمامی کشورها توصیه می شود که مواظب جیب خود باشند. زبان مردم صربستان انگلیسی است. قیمت غذا و حمل و نقل در صربستان معقول است، وسایل حمل و نقل اتوبوس و تراموا و ترلیبوزها گزینه های بهتری برای تردد در شهر صربستان است.

بنیامین پرواز شما را برای آشنایی با صربستان راهنمایی می کند.

@title