ترن هوایی مارولی دیزنی

دیزنی در حال درست کردن ترن هوایی جدید با موضوع فلیم guardians of the galaxy می باشد.


این پروژه نه تنها از نظر ظاهر متفاوت است جزء طولانی ترین ترن هوای هایی جهان محسوب می شود .

ولی اتفاق مهم دراین پروژه استفاده از تکنولوژی برای ورود شما به داستان های Marvel می باشد.

می توان این ترن هوایی را یک ترن داستان گو نامید که برای دوستاران داستان های Marvel این تجربه ای متفاوت می باشد.

زمان دقیقی برای افتتاح این ترن اعلام نشده ولی می توانید امید وار باشید در سال 2021 در جشن 50 سالگی والت دیزنی بتوانید آن را تجربه کنید.

@title