تور هند | دهلی + آگرا + جیپور

هتل درجه هتل خدمات
اتاق ۲ تخته اتاق ۱ تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضيحات
GOLDEN TULIP
درجه هتل B.B
UTKARSHVILAS
درجه هتل B.B
MARIGOLD JAIPUR / THE PARADISE
درجه هتل B.B
5090000 6790000 5090000 3740000 2490000 دهلی - آگرا - جیپور

STD ROOM

COUNTRY INN SUITE
درجه هتل B.B
CLARKS SHIRAZ
درجه هتل B.B
MANSINGH JAIPUR
درجه هتل B.B
5790000 7790000 5790000 3890000 2490000 دهلی - آگرا - جیپور

STD ROOM

RADISSON BLU
درجه هتل B.B
THE GATWAY
درجه هتل B.B
CROWNE PLAZA
درجه هتل B.B
6510000 9690000 6510000 4190000 2490000 دهلی - آگرا - جیپور

STD ROOM

LEELA AMBIENCE
درجه هتل B.B
RAMADA PLAZA
درجه هتل B.B
CROWNE PLAZA
درجه هتل B.B
6590000 9900000 6590000 4290000 2490000 دهلی - آگرا - جیپور

STD ROOM

GOLDEN TULIP
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

UTKARSHVILAS
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

MARIGOLD JAIPUR / THE PARADISE
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5090000
نرخ اتاق 1 تخته
6790000
نرخ اتاق 3 تخته
5090000
کودک با تخت
3740000
کودک بدون تخت
2490000
توضیحات
STD ROOM
COUNTRY INN SUITE
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

CLARKS SHIRAZ
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

MANSINGH JAIPUR
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5790000
نرخ اتاق 1 تخته
7790000
نرخ اتاق 3 تخته
5790000
کودک با تخت
3890000
کودک بدون تخت
2490000
توضیحات
STD ROOM
RADISSON BLU
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

THE GATWAY
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

CROWNE PLAZA
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6510000
نرخ اتاق 1 تخته
9690000
نرخ اتاق 3 تخته
6510000
کودک با تخت
4190000
کودک بدون تخت
2490000
توضیحات
STD ROOM
LEELA AMBIENCE
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

RAMADA PLAZA
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

CROWNE PLAZA
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6590000
نرخ اتاق 1 تخته
9900000
نرخ اتاق 3 تخته
6590000
کودک با تخت
4290000
کودک بدون تخت
2490000
توضیحات
STD ROOM
  • اطلاعات تور
  • تصاویر
  • تور مرتبط
نام تور برنامه ریزی شده

تور هند | دهلی + آگرا + جیپور

مدت اقامت

7 شب و 8 روز (3 شب دهلی + 2 شب آگرا + 2 شب جیپور)

تاری