مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای آفریقای جنوبی

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای آفریقای جنوبی


1. اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار

2. دو قطعه عکس جدید رنگی 4*3

3. گواهی اشتغال به کار ترجمه شده

4. گواهی اشتغال به تحصیل کودکان و دانشجوها

5. پرینت حساب 3 ماهه اخیر مسافر به زبان انگلیسی و مهر و امضای بانک

6. دو نسخه ترجمه شناسنامه کودکان زیر 18 سال

حضور مسافرین جهت تحویل مدارک به سفارت الزامی می باشد.