مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای اندونزی

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای اندونزی


1. اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

2. دو قطعه عکس رنگی4*3 زمینه سفید متفاوت با پاسپورت

3. کپی شناسنامه و کارت ملی

4. تمکن مالی

5. تکمیل فرم مشخصات فردی