مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای تایلند

1. اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

2.کپی شناسنامه و کارت ملی

3. دو قطعه عکس 4*3 زمینه سفید رنگی جدید

4. تکمیل فرم مشخصات فردی

5. گردش حساب سه ماه اخیر حداقل 15.000.000 تومان به همراه مهر بانک