مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای دبی

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای دبی


1. کپی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

2. کپی کارت ملی جدید،برای افراد زیر 18 سال کپی شناسنامه فرد و والدین هم نیاز است.