مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای فیلیپین

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای فیلیپین


1. اصل پاسپورت با 9 اعتبار

2. تمکن مالی به زبان انگلیسی به مبلغ حداقل 8 میلیون برای هر نفر

3. دو قطعه عکس 4*3

4. کپی صفحه اول شناسنامه و پاسپورت

5. گواهی اشتغال به کار