مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای مراکش

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای مراکش


1. اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

2. کپی گذرنامه

3. دعوت‌نامه ( در صورت اقدام ویزا توسط بنیامین پرواز نیازی به ارائه دعوت نامه نمی باشد . )

4. دو قطعه عکس 4*3 رنگی با پس زمینه سفیدرنگ

5. گواهی تمکن مالی و پرینت حساب بانکی (به زبان انگلیسی در سربرگ بانک و با مهر و امضای شعبه)

6. گواهی اشتغال به کار به زبان فارسی با قید ذکر میزان حقوق به همراه ترجمه (غیررسمی) با مهر و امضا.

7. درخصوص کارمندان بخش دولتی، ترجمه غیر رسمی فیش حقوق و برای بازنشستگان، ارائه ترجمه غیر رسمی فیش حقوقی و یا حکم بازنشستگی کافی است .