مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای موریس

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای موریس


1. اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

2. یک قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه سفید