مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای جمهوری چک

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای جمهوری چک


1. اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

2. یک قطعه عکس 4*6 رنگی تمام رخ (حتماً با زمینه سفید گرفته شده در 3 ماه گذشته)بهتر است برای اطمینان، متقاضیان عکس دومی هم به همراه داشته باشند

3. ترجمه شناسنامه

4. ترجمه گواهی اشتغال به کار

1/4 . کارمندان بخش دولتی (گواهی اشتغال به کار, اصل و ترجمه رسمی آخرین حکم کارگزینی بیمه،آخرین فیش حقوقی،لیست بیمه )

2/4. کسبه: (اصل و ترجمه رسمی جواز کسب تجاری)

3/4. کارمندان بخش خصوصی (اصل و ترجمه رسمی گواهی اشتغال بکار ,فیش حقوقی)

4/4. صاحبان شرکتهای خصوصی (اصل و ترجمه رسمی روزنامه رسمی شرکت همراه با رزومه شرکت)

5/4. دانش آموزان , دانشجویان:نامه اشتغال به تحصیل از مدرسه یا دانشگاه

6/4. پزشکان (پروانه مطب،پروانه دائم پزشکی،کارت نظام پزشکی،دانشنامه تحصیلی )

7/4. بازنشسته ها(حکم بازنشستگی،آخرین فیش حقوقی )

8/4. ترجمه سند مالکیت-در صورت داشتن سند مالکیت فقط به نام شخص متقاضی

9/4. گواهی حساب بانکی:به زبان انگلیسی و دارای مهر بانک مربوطه-حساب جاری: کارکرد 6 ماه اخیر (با مانده حداقل 50.000.000 تومان به ازای هر نفر)-گواهی تمکن مالی به یورو

10/4. پرینت سابقه بیمه به همراه مهر شعبه