مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای چین

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای چین


1. اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار از زمان خروج

2. دو قطعه عکس رنگی 4*6

3. تمکن مالی

4. کپی شناسنامه