مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای اسپانیا

مدارک بانکی + سند مالکیت + مدارک شغلی + سایر مدارک مورد نیاز سفارت


جهت دیدن ادامه مطلب کلیک کنید...


مدارکی که باید از بانک گرفته شود؟

برای حساب های کوتاه مدت گواهی تمکن مالی صادره از امور بین الملل به لاتین و پرینت 3 ماهه آخر خود به لاتین حد اقل مانده حساب هر نفر 40 ملیون تومان می باشد.

برای حساب های بلند مدت کارت حساب سپرده به همراه گواهی تمکن مالی صادره از امور بین الملل بانک مربوطه و پرینت حساب شش ماه آخر به لاتین به حد اقل مانده حساب هر نفر40 ملیون تومان می باشد.


سند مالکیت به چه صورت می باشد؟

اصل سند مالکیت باید به نام شخصی که می خواهد اقدام کند باشد یا سر پرست خانواده که حتما باید با ترجمه و تاییدات وزارت خارجه و دادگستری باشد.


مدارکی که باید به سفارت ارائه داده شود؟

اصل گذر نامه با حداقل 6 ماه اعتبار همراه با امضا صاحب گذر نامه که در صفحه اول بالای پاسپورت وجود دارد + اگر گذر نامه گذشته دارید حتما ارائه بدهید و 4 قطعه عکس 5/4 * 5/3 جدید رنگی تمام رخ + اصل شناسنامه با ترجمه و تاییدات + اصل سند ازدواج با ترجمه و تاییدات و اگر افراد زیر 18 سال باشند رضایت نامه محضری برای یکی از والدین الزامی می باشد با ترجمه و تاییدات وزارت خارجه و دادگستری می باشد.


مدارک شغلی


برای دانشجویان :

گواهی اشتغال به تحصیل با ترجمه رسمی و تاییدات وزارت امور خارجه و دادگستری


برای اعضا هیئت علمی دانشگاه ها :

اصل حکم استخدامی و آخرین فیش حقوقی به همراه مهر گواهی اشتغال به کار با ترجمه رسمی و تاییدات وزارت امور خارجه و دادگستری فراموش نشود.


برای دانش آموزان :

گواهی اشتغال به تحصیل با ترجمه رسمی و تاییدات وزارت امور خارجه و دادگستری


برای صاحبان شرکت های خصوصی ( مدیر عامل ، رئیس هیئت مدیره ، نایب رئیس هیئت مدیره ، عضو هیئت مدیره )

اصل روز نامه رسمی تاسیس شرکت و اصل روزنامه آخرین تغیرات شرکت ، گواهی اشتغال به کار خطاب به سفارت با ذکر سمت و سابقه کار و مشخصات فردی ( نام و شماره پاسپورت ) تاریخ شروع به کار و میزان حقوق همراه با مهر و امضا روی سر برگ شرکت با ترجمه رسمی و تاییدات وزارت امور خارجه و دادگستری را باید به یاد داشته باشید.


برای کارمندان شرکت های خصوصی :

گواهی اشتغال به کار خطاب به سفارت با ذکر سمت ، سابقه کار ، مشخصات فردی ، ( نام و نام خانوادگی کامل ، شماره پاسپورت ) تاریخ شروع به کار ، میزان به حقوق تاریخ شروع و اتمام مرخصی + لیست بیمه از اداره تامین اجتماعی (ارائه سابقه بیمه 1 ساله قبل از سفر همراه با مهر سازمان تامین اجتماعی الزامیست ) با ترجمه رسمی و تاییدات وزارت امور خارجه و دادگستری را حتما انجام دهید .


برای کارمندان بخش دولتی :

آخرین حکم کارگزینی + آخرین فیش حقوقی به همراه مهر + گواهی اشتغال به کار با ترجمه رسمی و تاییدات وزارت امور خارجه و دادگستری را به خاطر بسپارید .


برای بازنشستگان :

آخرین حکم بازنشستگی + آخرین فیش حقوقی با ترجمه رسمی و تاییدات وزارت امور خارجه و دادگستری حتما انجام دهید .


برای کسبه :

اصل جواز کسب + اصل کارت بازرگانی با ترجمه رسمی و تاییدات وزارت امور خارجه و دادگستری حتما انجام شود .


برای پزشکان :

اصل پروانه مطب + اصل کارت نظام پزشکی با ترجمه رسمی و تاییدات وزارت امور خارجه و دادگستری حتما انجام شود .


برای مهندسین :

اصل پروانه مهندسی + اصل کارت نظام مهندسی ( در صورت اشتغال در شرکت ، مدارک مربوط به کارمندان بخش خصوصی

می بایست ارائه گردد ) با ترجمه رسمی و تاییدات وزارت امور خارجه و دادگستری حتما انجام شود .


برای ساختمان سازان :

اصل گواهی ساختمان + اصل قرارداد های کاری + اصل پایان کار ساختمان با ترجمه رسمی و تاییدات وزارت

امور خارجه و دادگستری حتما انجام شود .


برای وکلا :

اصل پروانه وکالت + اصل کارت وکالت با ترجمه رسمی و تاییدات وزارت امور خارجه و دادگستری حتما انجام

شود .


نکته : هزینه ترجمه به عهده خود مسافر می باشد و آژانس هیچ گونه مسئولیتی بابت ترجمه کردن مدارک را ندارد .