هندوستان کجاست؟

هند، کشور 72 ملت، دومین کشور پر جمعیت جهان واقع در جنوب آسیا است.


هندوستان کجاست؟

هند معروف به کشور 72 ملت است ، هند در جنوب آسیا واقع شده است و با کشورهای پاکستان در غرب وچین و نپال در شمال و بوتان در شمال شرق همسایه است و دومین کشور پر جمعیت جهان است و جمیعت آن در هر کیلومتر مربع 405 نفر است. پول کشور هند روپیه است. دهلی نو پایتخت هند است.

@title


محبوب ترین شهرهای هند کدام است؟

1- بمبئی 2- دهلی 3- بنگلور 4- کلکته 5- چنای 6- احمد آباد 7- حیدرآباد 8- پونه 9-سورات 10- کانپور 11- جیپور 12- ناوی بمبئی 13- کلهنو 14- ناگپور 15- ایندور 16- پاتنا 17 – پوپال 18- لودیهانا 19- آگرا 20- وادودارا

برای کسب تجربه حتما به شهرهای هند سفر کنید و بنیامین پرواز را فراموش نکنید.

@title